หนังสือเรียนของกระทรวงฯ หลักสูตร 2544 ที่ต้องการจำหน่ายออกครับ

ป.1
นส.วิทยาศาสตร์
นส.การดำรงชีวิตและครอบครัว
นส.พระพุทธศาสนา
แบบบันทึกวิทยาศาสตร์
บฝ.ภาษาไทย เล่ม 2
นส. Project Play & Learn

ป.2
นส.วิทยาศาสตร์
นส.Project Play & Learn

ป.3
แบบบันทึกวิทยาศาสตร์
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 2
บฝ. Zoom
นส. Project Play & Learn

ป.4
นส.วรรณคดีลำนำ
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 1
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 2
แบบบันทึกวิทยาศาสตร์
นส.การดำรงชีวิตและครอบครัว
นส.พระพุทธศาสนา
นส.Project Play & Learn

ป.5
แบบบันทึกวิทยาศาตร์
นส.ภาษาพาที
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นส.วรรณคดีลำนำ
บฝ.ทักษะภาษา
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 1
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 2

ป.6
นส.วิทยาศาสตร์
บฝ.คณิตศาสตร์ เล่ม 2
นส.วรรณคดีลำนำ
แบบบันทึกวิทยาศาสตร์

ม.1
นส.สารและสมบัติของสาร
นส.วิทยาศาสตร์
นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นส.พระพุทธศาสนา
นส.แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน

ม.2
นส.โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม 1
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม 2
นส.ภาษาการสื่อสารและงานประพันธ์
นส.Got it

ม.3
นส.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม 1
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม 2
นส.คณิตศาสตร์ พต. เล่ม 1
นส.คณิตศาสตร์ พต. เล่ม 2
นส.วรรณคดีวิจักษ์
นส.ภาษาการสื่อสารและงานประพันธ์

ม.4
นส.วรรณสารศึกษา เล่ม 1
นส.วรรณสารศึกษา เล่ม 2
นส.ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นส.วรรณคดีวิจักษ์
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. ล.2
นส.คณิตศาสตร์ พฐ ล.1

ม.5
นส.ชีววิทยา เล่ม 3
นส.ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
นส.วรรณคดีวิจักษ์
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม2
นส.คณิตศาสตร์ พฐ. เล่ม 1
นส. Global Link

ม.6
นส.ฟิสิกส์ เล่ม 3 ม.6

นส.ทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช.2 ป.4-6
นส.ทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช.1 ป.1-3
นส.วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ป.1-3
นส.วิทยาศาสตร์ แรงและพลังงาน ม.1-3

สนใจเล่มไหนติดต่อมาที่ info@rieandee.com นะครับ ราคาพิเศษครับ

โฆษณา

2 responses to this post.

  1. มีหนังสือที่เกี่ยวกับระบบ Point of Sale โดยตรงมั้ยค่ะ มีความจำเป็นหนังสือนี้มาก

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: